Bài mới đăng

Biểu Tượng Clover với người Celtic cổ

  Với người Celtic cổ, thì cỏ ba lá là một loại thảo dược màu nhiệm. Nó thường được thu hái bởi các vị Druid. Theo sự phát triển của Ki Tô G...

Translate

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ . CẦU CƠ CỦA ANH ĐẠO KỲ. PHẦN 2


 NGUỒN GỐC LICH SỬ CẦU CƠ CỦA ĐẠO CAO ĐÀI.

Vào thế ky XVII sau khi nhà Mãn Thanh Chiếm nước TQ, một số Bang hội, quân tướng nhà Minh chạy sang VN thần phục Chúa Nguyễn, Chúa Nguyễn cho một số tuỳ tướng của Nhà Minh trấn các vùng biên giới Cao Miên như vùng Hà Tiên , Rạch Giá, Châu Đốc. và vùng Đồng Nai dân Việt chúng ta quen gọi họ là người "Minh Hương".
Trong nhóm tôi thần nhà Minh xin tần phục có Thiên Địa Hội, Hội Minh Sư ( hội này là các đạo sĩ tu tiên ) họ thường cầu cơ thỉnh Tiên.
Tất cả các giới sĩ phu thời ấy người kẻ thì chán nãn từ quan điềm viên vui cùng đồng quê thanh đạm, kẻ thì theo chí hướng của mình vào hội kín chống Tây, hoặc chán chường cuộc trần giả tạm tìm đến nơi thiêng liêng tầm sư học đạo.
Trong số đó có một vị Quan Phủ tên Ngô Văn Chiêu quê ở làng Tân An, Mỹ Tho, Ngài thường họp cùng bạn đồng liêu đi lể chùa đền hoặc tìm đến nơi thanh tịnh cầu cơ thỉnh Tiên, làm thơ phú xướng hoạ với các chân linh thoát tục, một mặt khác Ngài cũng muốn học đạo cùng các chân linh này. Ngài có mượn một " Ngọc Cơ Bội " của một vị Thái Lão sư bên Đạo Minh Sư để dùng cầu thỉnh Tiên ( cây Ngọc Cơ Bội này hình dáng khác hơn :- dùng một đoạn cây mây khoảng 7 tất đầu cơ cũng gắn đầu chim Phụng Hoàng mỏ ngậm ngòi bút, Cán của Cơ có đan một cái giỏ đường kính khoàng 2 tất 7, ngoài bọc lụa màu vàng ( cái miệng gió úp xuống khi cầm tiếp điển , Lúc ấy Ông Bộ Thọ làm đồng tử, Ông Sắc làm pháp đàn, còn riêng Ngài quỳ chứng đàn cơ. Trải qua một thời gian có những cuộc thiên giao bằng Cơ Bút Ngài được lệnh đổi về Hà Tiên, Phú Quốc. Ở tại nơi đây bắt đầu cuộc đời tu hành của Ngài. Một có một vị giáng đàn Xưng là Cao Đài Tiên Ông dạy Ngài trường chay, Ngài vâng lời làm theo đã tròn 3 năm một hôm Vị Cao Đài Tiên Ông giáng dạy Ngài tu hành thì Ngài Bạch rằng :
-Thưa Tiên Ông, Ngài dạy điều gì con con cũng ưng làm theo không dám trái ý, nhưng phải cho con được thấy một sự huyền diệu thì con mới trọn tin ? Cơ không viết mà chỉ gỏ mạnh lên bàn rồi ngưng.
Đến chiều hôm sau khi rảnh việc quan Ngài bèn thả bộ leo lên núi Cậu ngắm trời biển, trời chiều gió biển mát cảnh trí đẹp vô ngần, bất giác Ngài thấy một cảnh trời mây khác hơn trước đó, có non bồng đầy màu sắc kỳ hoa dị thảo, chim hạc bay uốn lượng , có các tiên đồng ngọc nữ rất thanh tú thật là một cảnh bồng lai tại thế, sau cảnh ấy tan biến đi lần lần lộ một một cảnh giới bồng lai khác nửa Ngài xem mãi mà quên cả thời gian. Bấy giờ Ngài nhớ lại lúc Ngài có bạch cùng Tiên Ông Cao Đài cho thấy cảnh huyền diệu thì mới trọn tin nay đã được thoả mãn rồi, Ngài cúi đầu lạy tạ Đức Cao Đài.
Theo học Đạo Đức Cao Đài qua một thời gian lâu, Ngài hỏi Tiên Ông Rằng :
"-Bạch Thầy con muốn thờ Thầy không biết phải dùng biểu tượng gì để thờ ? "
Đức Cao Đài trả lời :
-Theo con thì nên lấy biểu tượng gì ?
-Bạch Thầy con thấy nên lấy biểu tượng Thập Tự !
-Đó biểu tượng của một nền cựu giáo, con tìm hiểu xem!
Nghĩ mãi không ra là biểu tượng chi, cho đến một hôm đang ngồi trong dinh quận (Dương Đông Phú Quốc) Ngài nhìn thấy một con mắt sáng rực hào quang vô cùng nghiêm trang. Ngài nhìn mãi rồi cũng phải sợ nên khấn vái :
-Bạch Thầy xin từ bi, con đã hiểu ý của Thầy, nhìn con mắt ấy con sợ lắm !
Thế là con mắt từ từ biến mất. ừ hôm ấy trở đi Ngài hoạ hình "Thiên Nhãn" mà thờ nơi Thiên Bàn ,
Một hôm Đức Cao Đài Tá cơ và dạy như thế này :
-Chiêu, con có biết thờ Thiên Nhãn là gì không ?
-Bạch Xin Thầy Dạy!
-Lưỡng Thị chủ Tâm. Lưỡng Quan Chủ tể. Quang thị Thần. Thần thị Thiên. Thiên Ngã giả Ngã...
Đến năm 1924 Ngài được lệnh đổi về Sài Gòn, làm Trong Phủ Toàn Quyền Đông Dương Ngài có quen một số Đồng liêu như Ô. Vương Quan Kỳ, Ông Đốc Học Đoàn Văn Bản,Ông Nguyễn Hửu Đắc, Ông Lê Văn Trung v.v... thành lập một nhóm tu do ông hướng dẫn, còn giáo lý thì cầu cơ tiếp điển Tiên Gia, sau lại được Đức Cao Đài dạy hiệp cùng với các ông ở một nhóm khác cả hai bên không hề quen biết đó là nhóm cầu Cơ của Ông Cao Quỳnh Cư, Ông Phạm Công Tắc, Ông Cao Hoài sang,Ông Nguyễn Trung Hậu v.v...
Rồi sau đó lập đàn cơ thỉnh tiên chung được Đức Cao Đài dạy Hoằng Khai Đại Đạo Cao Đài vào ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần 1926.
Lúc đầu xin khai đạo với nhà cầm quyền Pháp bị họ nghi ngờ đủ thứ nhưng nhờ quyền pháp của Chí Tôn, đạo đều trải qua bao gian nan nhưng Pháp không làm gì thương tổn được đạo Cao Đài, từ đó đến nay Đạo Cao Đài vẫn phát triển ra đến hải ngoại nhất là ở các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Úc cơ phổ độ rất tốt đẹp...
(Nếu muốn tham khảo những bài Thánh Ngôn Thánh Giáo huyền diệu của Cao Đài thì Daoky sẽ chép lên cho các bạn đọc. )
Theo mình nghĩ có lẻ thời tiêm ẩn của nên đạo Cao Đài các đạo sĩ cũng biết sử dụng cả Đông và Tây :
Tây thì họ cầu cơ bằng cách xây bàn .
Đông thì họ sử dụng Ngọc Cơ như NP nói giống các đạo sỉ đệ tử của Trương Đạo Lăng thời nhà Hán ( thời này ông ta được tôn vinh là Trương Thiên Sư tên thật của ông là Trương Giác, sau khi nắm được một số nghĩa binh cùng những người dân ủm hộ ông ta, Trương Giác bèn khời binh chống lại vua Nhà Hán, trong lúc lâm trận Trương Giác lập đài lượt trận đứng trên đài ấy hô phong hoán vũ, sái đậu thành bình, quân dân Trương giác đánh đến đâu thì thắng đến đó tưởng như cơ nghiệp nhà Hán sắp về tay ông ta, ít lâu sau do huấn lệnh binh không nghiêm nên dân quân làm bại hoại phong trào khởi nghĩa nên bịnh 3 anh em kết nghĩa Lưu, Quan, Trương đánh bại. thế là chấm dứt một thời của Anh hùng cái thế Trương Giác )
Một số môn đệ của ông lui về núi tu luyện không màng đến chuyện trần thế nửa, sau này những phái tu tiên còn đến nay là Mao Sơn : chia ra 2 phái Long Đấu và Hổ Đấu. Ôi chuyện xưa nhiêu khê lắm! hiện nay Đạo Cao Đài là một nền tôn giáo tổng hợp phổ quát Đại Đồng, ý nghĩa là tận độ chúng sinh trong thời Hạ Ngươn này nên cho dù bất kỳ tôn phái nào trong nền đạo Cao Đài cũng trân trọng thờ minh triết các tôn phái ấy với một mục đích là Đại Đồng.
Còn chuyện cầu cơ ma chơi, thì cũng đem lại những hậu quả ngoài ý muốn ( thật ra chúng ta còn chưa đủ trải nghiệm để hiểu biết mọi khía cạnh của thế giới hửu sinh và vô sinh. ) chúng ta sợ ma là do ám thị bởi tư tưởng, khi tiếp xúc với người Âm thì đương nhiên trong phần vía phách của mình lúc nào cũng sẵn sàng khép chặc ngoại trừ những kẻ có cái vía bị rách nát thì ma mới mượn mà thôi!
Canary bạn cũng đừng sợ quá , nếu như thế lực đen không có trật tự thì khi muốn làm gì họ đã nhập vào những người dương thế làm xã hội chúng ta loạn lên mất, tuy nhiên họ cũng có quy luật của họ chứ không phải loại cào cào đâu bạn. Ngay cả việt bày thức ăn trên bàn khi chúng ta ăn, họ có thể đến ăn trước chúng ta , nhưng không hề có chuyện ấy ! Khi nào chúng ta mời mọc đ1ung tên tuồi và ngày chết của họ thì họ mới dám ăn.
Daoky còn nhớ một câu chuyện mà daoky đã đọc trên một tập san nào đó nói về "Chợ Mãnh Ma" ở miến tây Bắc nước Việt.
Hôm cúng thí cô hồn Nghĩa binh của Đề Thám vào ngày 16 tháng 7. . . Cả chợ bày những thức ăn để trên chiếc bàn con trước hàng của mình. đến giờ G tất cả những người bán hàng trong chợ thấy nhũng cơn gió lốc xoay tròn từ xa tiến lại gần khu chợ rồi tan loảng bụi cát mịt mù dần dần tan lắng Vị chủ chợ khấn vái mời mọc họ về hưởng những vật cúng tế, có người nhìn thấy có một hai người trong đoàn quân ma Đế Thám tay bưng chiếc đầu đang sì sụp hít lấy hơi nóng và hương vị bát phở được bài cúng phía trước của hàng, những bánh trái v.v...
Một giờ sau tất cả đều thăng bằng những cơn gió lốc như trước khi họ đến, bây giớ những bát phởi hay bánh trái không còn hương vị thơm ngon như trước nửa. Sự kiện này chúng ta cũng biết vì sao rồi phải không các bạn.
Còn cầu cơ thỉnh tiên thì đòi hỏi nghiêm trang có tính cách Tôn Giáo:
1-Chổ thanh tịnh thưởng cao trên 3 mét 6 ( ở lầu 1 ) tránh ồn ào đồng tử bị phân tâm.
2-Phải sử dụng Ngọc Cơ ( nếu có uy tín các bạn có thể mượn của các đạo sĩ ) hoặc có thể tự làm rồi xông hương trầm treo lên bàn thờ, khi cần thì mang xuống sử dụng.
3-Phải có một vị Pháp Đàn ( hay là Pháp sư của Đạo Lão hay Cao Đài ), vị này trấn thần không cho "Âm điển" xen vào.
4-Người làm đồng tử phải thanh tịnh và trai giới.( nam or nử khoảng 12-17 tuổi. Nếu nữ bị kẹt uế trược thì không thể ngồi làm đồng tử trong lúc đó.
5-Phải có Thiên Bàn ( bàn thờ ) các đấng thiêng liêng như thờ Thượng Đế, Phật, Tiên, Thánh, Thần .
6-Lễ phẩm và nghi thức đọc các bài Thỉnh Tiên.
7-Các thành viên hầu Đàn Cơ phải thành tín thanh tịnh trong lúc cầu cơ tỉnh Tiên (không được ồn ào).
8-Không được hỏi các vấn đề; chuyện quốc sự, thế tình trần tục v.v...
9-Tuân thủ các quy tắc Cầu Cơ thỉnh tiên.
Đó! các bạn thấy bao nhiêu ấy cũng gây khó khăn lắm rồi, nhưng nếu làm được như thế thì chuyện khó lại hoá dể. " Thần Tiên nào có xa gì có lòng triêm ngưỡng tức thì giáng lâm ".
Còn bài cầu cơ thì daoky sẽ đích thân gởi và tham quan đàn cơ của các bạn ở Việt Nam. còn như post lên đây sợ phạm lắm ! Thiêng Liêng Huyền bí mà !!!
-Có một phương pháp này nửa nếu như các bạn muốn có những cuộc thiêng giao như thế thi các bạn nên vào các cơ đạo xin "đăng nhập" trở nên thành viên thì các bạn có dịp thiêng giao cùng các Đấng !
-Tìm Thượng Đế trong ta, Thượng Đế bên ngoài là giả hiệu. Ngài xưng cùng chúng ta trong những ĐÀN cƠ cAO ĐÀI như sau : " Thầy là các con, các con là Thầy "
Mong các bạn thông cảm nha Daoky sẳn lòng! Nhưng cũng có chổ không làm được trọn. thân ái. Daoky.
Chuyện cầu cơ là một chuyện không nên làm, vì sao?
Thứ 1:-Hao tổn nguyên khí, nếu cái vía của các bạn bị "rách" có nghĩa là họ sẽ mượn tạm cái thân xác của các bạn để họ hưởng thụ những dư vị mà họ đã từng bị mất trước đó!
Thứ 2:-Những việc làm ấy tạo cho mình thu hút lấy âm khí sẽ mắc bệnh mà người tra gọi là " mắc đàng dưới" tưng tửng hết minh mẩn.
Thứ 3:-Lợi dụng Điển ma nhiều họ sẽ theo mình mãi, coi chừng có ngày mình bị thọ nạn lây với họ, thí dụ như ;-bị trời đánh chẳng hạn!
Tóm lại nếu các bạn cầu cơ thì phải tìm một vị biết quyền pháp giải trừ ma chướng sau khi chơi, nếu không thì tốt hơn hết đừng nên chơi khi không có quyền pháp giải trừ.
Sưu Tầm bài sấm ký
           LONG HOA ĐẠI HỘI.
           14-02-Canh Thìn.
                  THI
     DI an bố hóa chưởng LONG HOA,
     LẠC Đạo Thiên Nhân Địa thế hòa,
     THIÊN Pháp cầm cân quyền thưởng phạt
     TÔN nghiêm huấn giáo hạ kỷ ba.
Đêm thanh vắng hạ trần giáng điển
Dạy nhân sanh ta diển thiên thơ
Buồn thay thiên ha còn mơ!
Biềt đâu trần thế cuộc cở sắp tan!
     Ôi thảm não hai hàng lụy nhỏ!
     Xót lòng ta bày tỏ máy trời
     Cho người thiện tín tuyệt ngời
     Trao dồi hạnh đức Đạo Đời lập ngôi
Tiết nguyên Tiêu bồi gồi tất dạ
Thương cuộc trần dĩ đáo kỳ chung
Chúng sanh lắm nạn não nùng.
Thiên tai, Địa ách khắp cùng khổ đau
     Kẻ mượn Đạo tâm trau chúa quỷ
     Tánh bạo cuồng tự hủy tâm linh
     Thảm cho muôn triệu sanh linh
     Kém phần phước đức bỏ mình vì đâu ?
Gây ác nghiệp dẫn đầu nhân quả!
Rồi thất niên cũng phải tiêu vong
Liên minh các hội công đồng
Ra tay diệt bạo trong vòng ý thiên.
     Người tu chơn quản truyền Đạo đức
     Lập vị ngôi vào bực Thiện nhân
     Đừng sa vào bảng Phong Thần
     Uổng công tu luyện chuyên cần bấy lâu
Tu còn vọng cơ cầu đắc đạt?
Tu bạc tiền đổi chác vị ngôi?
Danh, quyền, lợi, lộc miếng mồi!
làm sao hiểu thấu khúc nôi cơ trời!
     Đời khổ nạn chơi vơi nhân lọai
     Cơn biến thiên thanh lọc địa cầu
     Khắp nơi khắp chốn thảm sầu
     Ba Ác còn một trời thâu hung tàn.
Trước thiên địa còn màn Nguyên....
Cảnh tang thương hỏi thử ai bày?
Trường thi đang chọn đức tài
Long Hoa chung cuộc chỉ rày Tân Dân
     Bần chấp chưởng trong lần thi hội
     Mong các hiền vun cội Tam Công
     Ráng tu đừng để sa vòng
     Hồn tan Phách tán Hồng Mông trả về!!!
Chuông Bạch Ngọc gọi người Hiền sĩ
Trống Lôi Âm Thánh vị xuất trần
Phật Đà Di Lạc cầm cân
Địa cầu sáu bảy dương trần đổi thay...
Thời kỳ Pháp thuộc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, các sĩ phu yêu nước ở trong tình trạng bế tắt, họ muốn tìm đến những nơi có sự hiểu linh của Thánh Thần cầu hỏi những vấn đề thời cuộc. Sau khi các phong trào khởi nghĩa tại Cần Giuộc, Gò Công bị quân pháp lần lượt tiêu diệt. Những người trí thức không đứng trong hàng ngủ viên chức nhà nước Bảo Hộ đều bị Mật thám Tây theo dỏi bắt bớ tù đày. Vì thế đa số trí thức phải vào làm việc cho nhà nước Bảo Hộ trong số đó có :
-Nhóm thứ nhứt của Ngài Quan Phủ Ngô Minh Chiêu, Quan Phủ Vương Quang Kỳ, Đốc học Đoàn văn Bản và nhiều vị tiền bối khác trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn ( các ông xây bàn được Đức Chí Tôn giáng điển dạy dổ đầu tiên )...
-Nhóm thứ hai do Ngài Phạm Công Tắc Thư Ký sở Hoả xa, Cao Quỳnh Diêu Viên chức, Cao Quỳnh Cư viên chức, Lê Văn Trung Nghị Viên .v.v. Các ông thường hội họp cùng nhau ngâm thi vịnh phú tiêu dao qua tháng ngày. Sau đó các vị ấy tổ chức xây bàn là một hình thức như cầu cơ được một chân linh nhập vào Bàn xưng danh Thất Nương Vương Thị Lể cháu gái của Quan Phủ Vương Quan Kỳ gọi Ông bắng Chú, Chân linh của bà cũng là một trong chín vị Tiên Nương trong Diêu Trì Cung của Đức Phật Mẫu, lúc đầu Bà làm thi phú đối đáp cùng các ông, sau đó Đức Chí Tôn mới giáng điển vào xưng danh : A,Á.Â. các vị tiền bối nhóm hai cũng được Ngài A,Á, dạy đạo. Các ông gạn hỏi danh tánh Vị A,Á, sau đó Ngài dạy gọi "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát"... Như vậy cả hai nhóm trên không quen biết nhau, đến khi Thất Nương Diêu Trì Cung giáng dàn có liên hệ với Quang Phủ Vương Quan Kỳ, và sau đó Ông Tắc,Cư đi dọ hỏi biết rằng ông Vương Quan Kỳ có một người cháu gái tên Vương Thị Lễ đã mất khi tuổi vừa đôi mươi. Do đó các ông Tắc, Cư càng tin tưởng về việc xây bàn, nhờ có Thất Nương Vương Thị Lễ sau đó các ông mới hiểu được phần nào thế giới bên trên, kế đó Đức Chí Tôn giáng điển dạy dổ họ bảo họ hiệp với nhóm 1 của Ngài Ngô Minh Chiêu thành lập và khai đạo Cao Đài tại Thánh Thất cầu Kho vào ngày 23-08 năm Bính Dần 1926.(Nay Thánh Thất không còn nửa, duy chỉ có TT.Cầu Kho tái lập tức là Nam Thành Thánh Thất!).
Trước khi Phạm Hộ Pháp dùng Đại Ngọc Cơ, thì sử dụng xây bàn ( giai đoạn xây bàn là thời kỳ tiềm ẩn của Đạo cao Đài)
Việc Xây Bàn như sau: Họ dùng một chiếc bàn con thường dùng để khai ấm trà của bộ trường kỷ, cưa ngắn một chân ( chỉ còn ba chân ) rồi đọc bài cầu Tiên, khi các chân linh cao cấp giáng điển theo quy ước đã định những ký hiệu gỏ thí dụ :
-Gò 1 cái = chử A = số 1.
-Gỏ 2 cái = chử B = số 2.
-Gỏ 3 cái = chử c = số 3.v.v . Việc Xây Bàn có lẻ được truyền từ Pháp qua từ thế kỷ 17,18, nếu so sánh thì xây cơ tiện nghi hơn!
Cho nên việc xây bàn kéo dài nhiều giờ mới được một bài thơ, rất chậm, nên Đức Chí Tôn dạy làm Đại Ngọc Cơ và tuyển chơn Đồng Tử nam tuổi từ 12, 13 - 16 tuổi để tiếp điển rồi viết ra, hoặc những vị tiền bối được ân tứ của Đức Chí Tôn mới cầm Ngọc Cơ tiếp Điển, nhưng những vị lớn tuổi rất ít được sử dụng trong các buổi tiếp điển dạy đạo...
Thông thường những người quá vãng thường còn lại thân trung ấm gồm : Vía, Phách, Hồn ba phần này khi hợp lại thí gọi là vong linh, khi hỏa thiêu thì phần Vía, Phách đã tán vi chỉ còn lại "Tâm Hồn" nên có thể gặp người thân trùng tầng số sóng não bằng cách báo mộng, vì trong tâm hồn có "Thân Ngũ Uẩn" chưa tan rả, chưa "chuyển hóa" nên họ cứ tưởng rằng mình còn sống sinh họat như trong cõi trần tục. Họ sợ mất hết những gì đang có, nên cố gắng một cách vô vọng, cho nên cần phải nhờ các vị sư có "năng lực Thiền Định cao" mới giúp họ ngộ được để đi đến cảnh giới Phước Địa tu sửa tiếp, sau đó luân hồi trong thân xác mới hoặc ở nơi đây hưởng phước báo sau đó cũng phải luân hồi.
Vấn đề này là một vấn đề phức tạp khá quan trọng, nếu như chúng ta không giải quyết dứt khóat thì tội cho vong linh người quá cố, và liên hệ đến con cái của anh ấy nửa!
Nếu là người Tu trong Đạo Cao Đài thì chắc chắc họ sẽ được Hướng dẫn hành theo Bí Pháp lúc cúng 9 Tuần Cữu, (mỗi Tuần là 9 ngày). Sau đó Hồn không còn trở về mà được an dưởng cõi Phước Địa học Đạo và sẽ được thăng hóa.
Còn việc Các Chư Long Thần Hộ Pháp được theo hộ những người tu đó là chuyện bình thường không có gì là thần bí cả. Họ nguyện trong đời Chánh Pháp, nếu có kẻ tu trì đến liểu ngộ để độ chư quần sanh thì họ nguyện :" Sẽ là một vị thần hộ chánh pháp cho người tu đến viên mãn..."
Tất nhiên họ làm vì sự tự nguyện và chúng ta cũng phải chia sẻ công đức của mình cho họ. Nếu như chúng ta làm những điều thiếu công đức ắt sẻ thiếu nợ họ đó ! Hoặc khi chúng ta quỳ lạy trứơc Tà thần, Ma quỷ thì họ cũng bỏ chúng ta mà đi. Như vậy việc gì xảy ra cho chúng ta nếu như họ bỏ đi?
Riêng Pháp Tu Của DaoKy cũng bình thường như bao nhiêu kẻ tu trì khác. Chuyện Âm Thanh Ánh sáng vốn là Tánh của Vũ Trụ, dao động sống thấp sẽ là Âm Thanh, khi nâng tầng số giao động lên cao gấp nhiều lần thì nó trở thành là ánh sáng, vũ trụ vốn là một tòan đồ năng lượng, chúng ta là một phần tử của vũ trụ thì phải như thế thôi không có gì bí hiểm cả. Những vấn đề DaoKy viết ra trên đây không phải là sự ước đóan, mà muốn lộ ra để các vị hướng thiên một cách hòan chỉnh.( Còn có những phương pháp gần đây của một vị Sư quán ánh sáng và âm thanh gì đó, DaoKy chỉ nghe nhưng chưa có duyên để gặp. Việc gì cũng vậy không ra khỏi quy luật nhân quả của vũ trụ. Việc thóat ra khỏi Tam giới thì phải xem sao đã, chưa học đã biết, hay chưa tu đã biết thành, thì chuyện này cũng lấy làm lạ?)
Trong Thánh Giáo của Cao Đài Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có dạy:
-Bạch Ngọc từ xưa Lão ngự rồi,
Đâu cần trần thế vọng cao ngôi?
Sang hèn mặc kệ "Tâm" là quý!
"Tâm" ấy Toà Sen của lão ngồi!
 Tiếp điển. Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Cho nên khi bước đến con đường Đạo thì tất cả mọi con người hướng thiện đều trau dồi "tâm chơn thật" muốn đi đến cái tâm chơn này thì phải:
-Đắc nhất Tâm rồi "Thế" mới yên,
Muốn tâm "Đắc Nhất" phải tham thiền,
Tham thiền Tâm ấy hoà muôn vật,
Hoà ấy làm nên Đạo phối Thiên !
Tiếp điển Đại Tiên Lee Tai Pei (Lý Thai Bạch).
LONG HOA ĐẠI HỘI.
LONG ẩn bình dương đợi đúng kỳ
HOA tàn Đông đến diển Nam Di
ĐẠI thành đại kiếp cơ thiên định
HỘI hiệp Phật Tiên chuyển thế trì.
Long hoa hội Thất sơn mầu nhiệm
Long hoa trường trống điểm liên hồi
Long hoa phân định vị ngôi
Long hoa thể hiện lập đời Tân Dân. 
        Long hoa hội Thánh Thần triều động
        Long hoa thành lòng giống Phật Tiên
        Long hoa sẽ thấy nhãn tiền
        Long hoa trổ mặt Thánh hiền độ dân.
Long hoa hội "Thầy" quy Tam giáo
Long hoa này sàn sảy trược thanh
Long hoa sấm nổ Đạo thành
Long hoa đúc kết đời lành Thượng Ngươn.
        Long hoa hội "Thầy Trời" chỉnh pháp
        Long hoa nầy bồi đáp thiện lương
        Long hoa thiện ác đôi đường
        Long hoa phạt ác và phường bất nhân.
Long hoa hội mau kề chánh Đạo
Long hoa nầy gắng tạo đức nhân
Long hoa sẽ rỏ những phần
Long hoa thể hiện Nhân, Thần, Thánh, Tiên.
        Long hoa hội mau kề cửa Phật
        Long hoa nầy kẻo trật bước đi
        Long hoa sẽ thấy Huỳnh kỳ
        Long hoa sứ mạng "Thầy" quy vạn loài.
Long hoa hội tiên tri ngày trước
Long hoa này mới được khai trương
Long hoa mở khắp Nam Đường
Long hoa các nước tứ phương bước vào.
        Long hoa hội đề cao Đất Việt
        Long hoa này chi xiết vui mừng
        Long hoa hai tiếng lẩy lừng
        Long hoa rạng ánh Lạc Hồng Tiên bang.
Long hoa hội mở màn Năm Dậu
Long hoa này ai đậu mới hay
Long hoa chọn kẻ đức tài
Long hoa tuyển chọn Thiên Khai Đạo Huỳnh.
        Long hoa hội bửu toà Tam giáo
        Long hoa này lai đáo Thất sơn
        Long hoa diển tiến như là
        Long hoa đại hội ác tà sạch trơn.
Long hoa xong Tân dân yên ổn
Long hoa rồi Minh đức Thánh nhân.
Long hoa thế giới yên lần
Long hoa Tiên Phật ngụ trần độ dân...
"Vô thường định luật cuốn phăng
Luân hồi sinh tử vết lăn bụi trần
Ta em chấp cánh thiên thần
Chân như diệu hóa bước lần viên không."
Daoky .

0 comments:

Đăng nhận xét

© Copyright 2016 by Thien Uy. All rights reserved.
® Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy holds the copyright to the content of this website.
Email: masterthienuy@gmail.com; director@thienuygroup.com

DirectorLiz Quiehui- Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy

Disciple of Taoist

Adress: 12 Ubi Crescent, #04-66 Ubi Techpark (Lobby D), Singapore 408564, Tel:

TRỞ VỀ WEBSITE CHỦ