Bài mới đăng

Biểu Tượng Clover với người Celtic cổ

  Với người Celtic cổ, thì cỏ ba lá là một loại thảo dược màu nhiệm. Nó thường được thu hái bởi các vị Druid. Theo sự phát triển của Ki Tô G...

Translate

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

CÁC BÀI CHÚ CẦU TÀI ĐỌC TẠI BÀN THỜ ÔNG ĐỊA - THẦN TÀI

 CÁC BÀI CHÚ CẦU TÀI ĐỌC TẠI BÀN THỜ ÔNG ĐỊA - THẦN TÀI :( dienbatn sưu tập và được thày Sương Mãn Thiên chỉ dạy ) các bạn có thể sử dụng :
Các loại Chú cầu Tài :
BẠCH Y THẦN CHÚ :
Câu chú này dùng tất cả trong những công việc của đời thường. Cầu xin may mắn , tai qua nạn khỏi .Cầu xin các Tổ nghề dạy nghề, Thỉnh Long Thần hộ Pháp…Đọc khi Khai trương, mở tiệm ,bán nhà , làm cho vợ chồng thương yêu nhau ,hộ thân , cầu mua may bán đắt , giải ếm , làm mồ mả, hay bất cứ công việc gì đều có thể được . Người thường chỉ cần tụng theo nghi ở dưới, riêng các Thày có thêm phần vẽ Phù Linh Thần.

BẠCH Y THẦN CHÚ : (Nam mô đại từ đại bi – Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn – Quảng đại linh cảm – Bạch Y Quán thế âm Bồ tát ) – 3 lần.
Nam mô – Bút đada – Nam mô – Đạtmada – Nam mô xănggada.
Nam mô – Arida – Avalôkitê – Xoarada – Tadactha.
( Ohm – Gara oata – Gara oata – Gaha oata – Raga oata – Raga oata – Xoáha ) – 7 – 21 –108 biến.
Thiên la Thần,
Địa la Thần.
Nhân ly nạn ,
Nan ly thân ,
Nhất thiết tai ương hóa vi trần.
Nam mô Bạch y Quán Thế Âm Bồ tát – Cảm ứng chứng minh cho con là..........tuổi........ địa chỉ........
( Xin gì thì nói ra ).

QUAN ÂM ĐỘ TRÌ GIA MÔN KINH
QUAN ÂM ĐỘ TRÌ GIA MÔN KINH !

 Phật tử Quan Âm gia môn kinh , bảo ngả gia môn vạn sự hưng , bảo ngả gia nội đại phú quí , bảo ngả gia môn thêm tài đinh. Nhật nhật tụng kinh hửu thât' biến , Thần Phật thính chi bất cam hiềm , tiền nhật hửu tội kim nhật giải , kim nhật giải tội hửu vạn biến. Nhật nhật tụng kin hửu thiên bàn , kháo Thần kháo Phật tối thái sơn ,nhất lai bảo nam nhị bảo nử , bảo ngả hợp gia độ bình an.Bái Phật bái Thần bái từ bi, cầu Thần cầu Phật lai bảo an , gia trung đại tế Phật lai bảo, gia nội hửu sự phất mạt khai. Bái đáo lô để hương hựu hương , bái đáo đăng quang trúc hựu hồng , bái đáo gia nội đại phú quí , bái đáo tử tôn đô bình an. Quan Âm trụ tại Phổ đà sơn , gia nội phụng kính đô nhất bàn , hửu nhân tụng đắc Quan âm kinh , thiên tai bách nạn tận tiêu hội. Quan Âm nương nương tại gia viên , tảo tảo vảng vảng nương phù trì , ma ha Phật tổ lai tứ phúc , tứ ngả gia môn phúc lộc tồn. Nam mô bồ tát ma ha tát, ma ha chư Phật bảo bình an. Nam mô a di đà Phật (7 lần) án ma ni bát di hồng , ma hắt nghê nha nạp , tích đô đặc ba đạt , tích đặt ta nạp , vi đạt rị cát , tát nhi cáng nhi tháp , bốc rị tất tháp cát nạp , bổ ra nạp nạp bốc rị ,thưu thất ban nạp nại ma lô kiết , thuyết ra da tá ha. (7 lần )

Trì Quan Âm gia môn kinh trên mổi ngày , giải tai ách chướng nạn , hưng vượng phú quí , tùy sở cầu mà có , cầu tài có tài , cầu con có con.......Thần Phật luôn ngự trị , phù trì nơi nhà mình.
CHÚ VÁI ĐẤT ĐAI , THỔ ĐỊA , THẦN TÀI .
( sáng chiều 2 lần thắp nhang cầu nguyện đọc 3 lần )Nam mô Ngũ phương ngũ thổ Long Thần , Tiền hậu địa chủ Tài thần , Thành hoàng bổn xứ , Thành hoàng bổn cảnh , đất đai dương trạch , đất nước ông bà cảm ứng chứng minh phù hộ đệ tử ....(tên họ tuổi v.v.....) gia trạch bình an , thương mại hiệp thuận , đa khách đáo lai v.v.....( Khi mình đi chổ lạ ngủ qua đêm hay ngủ nơi khách sạn v.v....cần vái câu này , cũng như là dùng lể ra mắt vậy )
CHÚ CẦU TÀI ĐỌC NGAY BÀN THỜ THẦN TÀI SÁNG CHIỀU .

Trương thần Táo , quan thần Địa , tài thần chí , chơn thân hạ giáng , hiện thân lai lâm hộ trì đệ tử (tên họ tuổi v.v......) cầu tài hưng vượng , vạn sự an khương ( 3 lần )Ôm chên pa la cha linh cha na de xoá ha (21 , 36 , 72 , 108 lần bao nhiêu tuỳ mình , càng nhiều càng tốt , đây là tâm chú của HOÀNG THẦN TÀI )
CHÚ CẦU TÀI

Phụng thỉnh Tam Thanh giáo chủ cứu độ dương gian , trên ông Hắc Đế ra lịnh .
Nam mô Đông phương Thanh Đế
Tây phương Bạch Đế
Nam phương Xích Đế
Bắc phương Hắc Đế
Trung Ương Huỳnh Đế .
Thần Lôi , Long Thần , Tài Thần , Trạch Thần , Thổ Thần , ngũ phương ngũ thổ nghiêm trang chỉnh tề hộ độ đệ tử (tên họ tuổi ......),sở nguyện thành tâm , sở cầu thương mãi hiệp thuận , đa nhơn lai đáo (hay tài lợi sung mãn v.v....). (Sáng ,chiều 2 thời đốt nhang ngay Đạo Tràng hay bàn thờ Thổ Thần đọc 5 lần mỗi khi )
Chú Cầu Tài Pali Nam tông (của Lục Cả Miên truyền).
Nắc mô ta sắ , phắ cá quá to , á rá há to , sam ma sam pút đa sắ (3 lần lạy Tam Bảo 3 lạy)Ê mê hê ly ba thu ba ty , ca rê hê Pút Thăn Thơm Măn Son Khăn , a bi bớt cha đẹt mi ,
Pút Thăn mê ta
Thơm măn mê ta
Son khăn mê ta
Pút Thăn à nách
Thơm Măn à nách
Son Khăn à nách
Một kho luôn kha-nhum hon ...( tên họ tuổi mình v.v...)ê hý mặc mặc . (đọc câu này 5 lần sáng , chiều)

Chú Thần Tài Xiêm (Thái Lan)

Nắ lư mô linh sa hảnh thù thăn lu cà fụt , danh là danh na sang thì sưởn lảnh ca , Nắ Mô Pút Thê Dắ .( Nơi đây chúng tôi đã phiên âm từ chử Pali ra theo lối đọc của tiếng Việt , câu chú này có thể đọc 3 , 5 , 7 , 9 , 21 , 36 , 72 , 108 lần tùy ý mỗi ngaỳ , khi đốt nhang bàn thờ Tài Thần , Thổ Địa )
Hoàng Thần Tài chú (Tây Tạng)Om Jăm Pa La cha linh cha na de xoá ha brum .

Chú kêu khách đến cửa hàng , tiệm quán của mình cho đông :
La ly a thô a úc kha mao ta da rô hô chặc bon sum chô dô lốt .
(sáng đọc 21 lần cúng bánh , kẹo , trái cây , rượu trắng , bắp rang ngay bàn thờ Thổ Thần hay ngay cửa .)
Cầu Tài Chú :
Thần phụng thỉnh Trương Thiên Sư đại linh tôn , Cửu Thiên Huyền Nữ , Linh San Thánh Mẫu , Địa Tạng , Quán Thế Âm Bồ Tát giáng hạ đàn tràng cộng lai chứng giám , sở nguyện thành tâm , sở cầu hoạnh tài như ý .
Thiên linh Địa linh Thánh linh Thần linh , Tài Thần linh linh , ngã linh linh , Thần phù lai ứng nghiệm .
Thiên hoà Địa hoà Nhơn hoà , khẩu xuất niệm chơn ngôn thần chú linh , cầu tài mãi mại linh , Thiên thuận Địa thuận Nhơn thuận , Nhơn linh , Thần Tài thuận linh linh cấp cấp như luật lịnh .

Một lá phù đốt tại Bàn Thờ để cầu tài .
Posted Image

Trên đây là những hiểu biết cần thiết về bàn thờ Ông Địa - Thần Tài . Những điều đó chỉ giúp các bạn có khái niệm và những việc cần phải làm khi lập bàn thờ . Khi lập bàn thờ nên nhờ các vị có chuyên môn cao , đức hạnh trọng làm cho thì bàn thờ mới được linh nghiệm , đủ sức giúp cho thân chủ làm ăn phát đạt . Và điều sau cùng dienbatn muốn nhắn nhủ các bạn : " CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ HƯỞNG " , tu thân , tích đức mới là mọi nguồn suối của hạnh phúc trong cõi Ta bà này . Xin chúc các bạn áp dụng thành công . Linh tại ngã - Bất linh tại ngã .
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HOÀNG THẦN TÀI .
dienbatn xin bổ xung một vài hình ảnh của Hoàng Thần Tài mà Thày KCT và TieuKhong đã đăng tải trên THEGIOIBUANGAI ngày trước .
Hoàng Thần Tài Bồ Tát (Dzambhala Boddhisattva)
Posted Image
Hoàng Thần Tài đầu đội mão (Bồ tát), mình trần tượng cho hỷ xả và bao dung (trì cầu đến ngài rất dễ vì tính ngài rất dễ thương), bụng to và phệ tượng cho sự phước thịnh, quàng vai một dải lụa tượng cho sự chiến thắng mọi trở ngại, ngồi trên tòa sen chân phải như đang bước đi tượng cho sự linh ứng mau lẹ, tay phải cầm trái quả tượng cho sẽ đạt được pháp quả (trái quả này thuộc giống trái Cam - Jambhara) , tay trái cầm chồn quý - khi ngài bóp bụng chồn thì chân châu vàng bạc sẽ phun ra từ miệng chồn. Trên có mặt trời và mặt trăng tượng pháp không ngừng nghỉ. Chư Phật độ trì. Dưới là các đồ cúng dường cho ngài.

Tâm chú: Om Dzambhala Dzalentraye Svaha

Bạch Thần Tài Bồ Tát 

Posted Image
Ngài Dzambhala da trắng cỡi lưng rồng - chân châu vàng bạc từ bốn chân rồng sẽ tuôn ra, tay phải cầm pháp khí để đưa đẩy hành giả vào chánh đạo, tay trái cầm chồn quý - chân châu vàng bạc sẽ phun ra từ miệng chồn, vai phải có pháp khí - cây thương chĩa ba. Chung quanh ngài là bốn vị Dakini, trấn tứ phương là các vị Hoàng, Hỏa, Lục, và Hắc Tài Thần. Trên cao là Chư Bồ Tát và Phật, dưới là các đồ cúng dường.
Tâm Chú: Om Padma Trotha Arya Dzambhala Siđhaya Hum Phat
Hắc Thần Tài Bồ Tát 

Posted Image

Tâm chú: Om Jlum Svaha Om Indrayani Mukham Bhamari SvahaChủng Tử của Hoàng Thần Tài 

Posted Image

Hai vị Tài Tướng của Hoàng Thần Tài 

Posted Image

Posted Image

Hoàng Thần Tài có 8 vị Tài Thần Tướng - tay trái đều cầm chồn quý - và quyến thuộc rất đông.

Posted Image

 Tượng cổ Hoàng Thần Tài - niên 850-925 Tượng này ngài có 4 tay, tay phải trên câm mặt trăng, tay trái trên cầm chuỗi tràng, tay phải dưới cầm quả jambhara, tay trái cầm chồn quý. Ngồi trên tòa sen, quanh rất nhiều hũ vàng bạc. Chân phải đạp đổ một hũ vàng bạc (ý cho thấy các hũ đầy vàng bạc)

Posted Image

Tượng cổ Hoàng Thần Tài - thế kỷ thư 14

0 comments:

Đăng nhận xét

© Copyright 2016 by Thien Uy. All rights reserved.
® Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy holds the copyright to the content of this website.
Email: masterthienuy@gmail.com; director@thienuygroup.com

DirectorLiz Quiehui- Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy

Disciple of Taoist

Adress: 12 Ubi Crescent, #04-66 Ubi Techpark (Lobby D), Singapore 408564, Tel:

TRỞ VỀ WEBSITE CHỦ