Bài mới đăng

Biểu Tượng Clover với người Celtic cổ

  Với người Celtic cổ, thì cỏ ba lá là một loại thảo dược màu nhiệm. Nó thường được thu hái bởi các vị Druid. Theo sự phát triển của Ki Tô G...

Translate

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC ĐỨC QUAN ÂM TỨ THỦ (Phần 2)

 Thập Nhị Nguyện Lớn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát


1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện.

Được xưng tặng là "Hiểu biết đầy đủ", "Tự tại thong dong hoàn toàn", Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

2. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.

Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sinh.

3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thinh cứu khổ Nguyện

Luôn Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài.

4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện.

Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sinh.

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện.

Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sinh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sinh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh.

8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện.

Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sinh nguyện.

Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sinh.

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện.

Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngày đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện.

Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ

Kính mong Phật Tử trì tụng chú Đại Bi và Kinh Ngũ Bách Danh cùng niệm danh hiệu của Ngài trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng của ngày hôm nay

Với thập nhị hạnh nguyện đại từ đại bi - ban vui và cứu khổ, Ngài là chỗ nương tựa của vô lượng chúng sinh gặp cơn khổ nạn. Đức hạnh của Ngài thật không thể dùng lời nào để tán thán.

Chúng con chỉ có thể một lòng thành kính đỉnh lễ trước tâm lợi tha quảng đại của Ngài và nguyện học theo hạnh đức của Ngài

🙏❤️🙏❤️🙏

Tâm Đăng lược biên 28.7.2021

2. Nghi quỹ tu trì giản lược của ĐỨC AVALOKITESHVARA QUAN ÂM TỨ THỦ

(Quan Âm Tự Tại)
Chủng tử tự: SHRI
Tâm chân ngôn: OM MANI PADME HUNG

Đức Quan Âm Tứ Thủ có một mặt là biểu trưng cho thông đạt Pháp tính, bốn tay là biểu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm, thân sắc trắng như trăng rằm biểu hiện sự thanh tịnh vô nhiễm, đoạn trừ hai chướng ngại. Đầu đội Bảo Quan Ngũ Phật, tóc màu đen tuyền. Hai tay trì giữ ngọc Mani. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái cầm hoa sen. Khuôn mặt an tịnh mỉm cười nêu biểu mắt trí tuệ của hết thảy Bồ tát, trừ bỏ tất cả nghi hoặc của chúng sinh để giải thoát, đáp ứng hết thảy mọi cần cầu của chúng sinh. Thân Ngài trang sức bằng sáu trang hoàng và thiên y ngũ sắc. Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen. Thân Ngài tỏa chiếu ánh hào quang rực rỡ.

Để thực hành đúng pháp
Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần chắp tay và đọc theo 3 lần câu Chân ngôn trong video sau.
 Tiếp đến hãy trì tụng ngay 1 tràng (108 biến) Chân ngôn Đức Phật Quan Âm Tứ Thủ, đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và trưởng dưỡng những phẩm hạnh siêu việt nơi mình.

Thực hành thường nhật
Hàng ngày, bạn hãy thực hành theo nghi quỹ tu trì giản lược
Hãy trì tụng Chân ngôn Đức Phật Quan Âm Tứ Thủ càng nhiều càng tốt (tối thiểu là 1 tràng) để thành tựu phương tiện trí tuệ, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn giúp tiêu trừ tai ương, chướng nạn. Tăng trưởng vô số công đức, tài bảo sung mãn và đem lại trường thọ..

0 comments:

Đăng nhận xét

© Copyright 2016 by Thien Uy. All rights reserved.
® Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy holds the copyright to the content of this website.
Email: masterthienuy@gmail.com; director@thienuygroup.com

DirectorLiz Quiehui- Center for Applied Research Feng Shui Thien Uy

Disciple of Taoist

Adress: 12 Ubi Crescent, #04-66 Ubi Techpark (Lobby D), Singapore 408564, Tel:

TRỞ VỀ WEBSITE CHỦ